Warning: Declaration of action_plugin_folded::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/action.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_searchtext::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/searchtext/action.php on line 0

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/action.php:0) in /home/roller2/public_html/cobs/inc/auth.php on line 430

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/action.php:0) in /home/roller2/public_html/cobs/inc/actions.php on line 38
#77 - Midsommar-sang (Midsummer Hymn—Swedish) [Roller Organ Cobography]
 

Warning: Declaration of syntax_plugin_devcomment::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/devcomment/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_devcomment::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/devcomment/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_folded_span::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/syntax/span.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_folded_span::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/syntax/span.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_searchresults::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/searchresults/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_searchresults::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/searchresults/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_baselink::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/baselink/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_baselink::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/baselink/syntax.php on line 0

#77 - Midsommar-sang (Midsummer Hymn—Swedish)

prev | next

#77 - Midsommar-sang (Midsummer Hymn—Swedish), #607 - It is Now Time and #700 - Hvad kan os komme til for nod (No Harm can come to us—Norwegian) are the same melody, although the accompaniment differs significantly.

Several Swedish hymns are known, such as:

  • Gud låter sina trogna här
  • Ditt ord, o Jesus, skall bestå
  • Var man må nu väl glädja sig
  • Dig, Jesus, vare evigt pris
  • Gud är vår starkhet och vårt stöd
  • Ditt namn, o Gud, jag lova vill
  • Du själv förordnat, store Gud
  • Mitt hierta nu fast gläder sigh
 
 
 

Todd Augsburger's Roller Organ Website