Warning: Declaration of action_plugin_folded::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/action.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_searchtext::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/searchtext/action.php on line 0

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/action.php:0) in /home/roller2/public_html/cobs/inc/auth.php on line 430

Warning: Declaration of syntax_plugin_devcomment::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/devcomment/syntax.php on line 18

Warning: Declaration of syntax_plugin_devcomment::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/devcomment/syntax.php on line 18

Warning: Declaration of syntax_plugin_folded_span::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/syntax/span.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_folded_span::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/syntax/span.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_searchresults::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/searchresults/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_searchresults::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/searchresults/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_baselink::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/baselink/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_baselink::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/baselink/syntax.php on line 0

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/roller2/public_html/cobs/lib/plugins/folded/action.php:0) in /home/roller2/public_html/cobs/inc/actions.php on line 38
#95 - Jesus, Nadens Källa (Jesus, Well of Mercy—Swedish) [Roller Organ Cobography]
 

#95 - Jesus, Nadens Källa (Jesus, Well of Mercy—Swedish)

prev | next

 • Composer:
  • Myles (Miles) Coverdale (c1488-1568), c1538
  • Christian Adolph Nystad, 1542
 • Also known as:
 • Incipit: 155121655123421155121655123421
 • Condensed Incipit: 1512165123421512165123421
 • Lyrics:
  • trans. Georg Stolpe (1775-1852), 1819

Several Swedish hymns are known, such as:

 • O Jesu Krist, du nådens brunn!
 • Se Herrens ord är rent och klart
 • Min hogh från menniskior hafwer jagh wändt
 • Döm migh, min Gudh
 • Jag kommer, Gud, och söker dig
 • O Jesu Krist, min högsta tröst
 • Som dig, Gud, täckes, gör med mig
 • Gud säger, att den salig är
 
 
 

Todd Augsburger's Roller Organ Website