#74 - Lofsang (Song of Praise—Swedish)

prev | next

Several Swedish hymns are known, such as:

  • Jag tackar dig, min högste Gud!
  • Se, Jesus är ett tröstrikt namn
  • O Jesu Krist, dig till oss vänd
  • När wij i högsta nöden stå
  • Du mänskors Fader
 
 
 

Todd Augsburger's Roller Organ Website