#76 - Pask-Psalm (Easter Hymn—Swedish)

prev | next

#76 - Pask-Psalm (Easter Hymn—Swedish), #606 - Be Joyful, O My Soul, #688 - Jesu, dine dybe Vunder (Jesus, Thine Deep Wounds—Norwegian) and #751 - Tantum Ergo Sacramentum are the same melody.

Several Swedish hymns are known, such as:

  • Jesus, djupa såren dina
  • Herren är mitt lius och hälsa
  • Såsom hjorten träget längtar
  • Kom, min kristen, Gud till ära
  • Bort med tanken, sorgsna hjärta
  • Ack, hur stort är mitt elände
 
 
 

Todd Augsburger's Roller Organ Website