#95 - Jesus, Nadens Källa (Jesus, Well of Mercy—Swedish)

prev | next

 • Composer:
  • Myles (Miles) Coverdale (c1488-1568), c1538
  • Christian Adolph Nystad, 1542
 • Also known as:
 • Incipit: 155121655123421155121655123421
 • Condensed Incipit: 1512165123421512165123421
 • Lyrics:
  • trans. Georg Stolpe (1775-1852), 1819

Several Swedish hymns are known, such as:

 • O Jesu Krist, du nådens brunn!
 • Se Herrens ord är rent och klart
 • Min hogh från menniskior hafwer jagh wändt
 • Döm migh, min Gudh
 • Jag kommer, Gud, och söker dig
 • O Jesu Krist, min högsta tröst
 • Som dig, Gud, täckes, gör med mig
 • Gud säger, att den salig är
 
 
 

Todd Augsburger's Roller Organ Website