#75 - Jul-Psalm (Christmas Hymn—Swedish)

prev | next

Several Swedish hymns are known, such as:

  • Ljus av ljus, o morgonstjärna
  • Giv, o Jesu, fröjd och lycka
  • Ack, vi ästu dock så blinder
  • Helge Ande, hjärtats nöje
  • Opna tigh min munn och tunga
  • Var nu redo, själ och tunga
  • Herre, signe du och råde
 
 
 

Todd Augsburger's Roller Organ Website