Action disabled: backlink
 

#77 - Midsommar-sang (Midsummer Hymn—Swedish)

prev | next

#77 - Midsommar-sang (Midsummer Hymn—Swedish), #607 - It is Now Time and #700 - Hvad kan os komme til for nod (No Harm can come to us—Norwegian) are the same melody, although the accompaniment differs significantly.

Several Swedish hymns are known, such as:

  • Gud låter sina trogna här
  • Ditt ord, o Jesus, skall bestå
  • Var man må nu väl glädja sig
  • Dig, Jesus, vare evigt pris
  • Gud är vår starkhet och vårt stöd
  • Ditt namn, o Gud, jag lova vill
  • Du själv förordnat, store Gud
  • Mitt hierta nu fast gläder sigh
 
 
 

Todd Augsburger's Roller Organ Website