Action disabled: backlink
 

#98 - Paska är Kommen (Easter is Coming—Swedish)

prev | next

Several Swedish hymns are known, such as:

  • Nu kommen är vår påskafröjd
  • När vintermörkret kring oss står
  • Dig lyft, min själ, och skåda kring
  • Du som oss frälst ur syndens band
  • Nu låt oss fröjdas med varann
 
 
 

Todd Augsburger's Roller Organ Website